7 juni 2015

Zou men mogen vragen of een voorbeeld van ontwerp kan worden bezorgd in verband met de hieronder vermelde situatie?

In het kader van de gedwongen verkoop aandelen aan toonder dient tevens een controleverslag opgesteld te worden door een externe boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor. De economische beroepsbeoefenaar dient schriftelijke bevestiging te verlenen dat de voorschreven procedure gevolgd wordt.


Vooreerst kan het ICCI meedelen dat het geen kennis heeft van het bestaan van een model van schriftelijke bevestiging in het kader van de gedwongen verkoop van aandelen aan toonder.

 

Het ICCI verwijst evenwel naar de mededeling van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) nr. 2014/12 van 2 december 2014 betreffende de dematerialisatie van effecten (nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren). De tekst van deze mededeling is beschikbaar op www.ibr-ire.be , onder de rubriek “Regelgeving – Rechtsleer – Mededelingen”.

 

Het ICCI wenst de nadruk te leggen op punt 4 van bovenvermelde mededeling. Dit punt verwijst immers naar het (tweede) koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de bovenvermelde wet van 14 december 2005, dat:

  • de gegevens opsomt die het bericht dat de verkoop van de gedematerialiseerde effecten  aankondigt dient te bevatten naast deze die reeds bij wet bepaald zijn (cf. art. 2); en
  • de gegevens vermeldt die het depot dat de emittent van de van de onverkochte effecten in de maand december 2015 doet bij de Depositie- en Consignatiekas, dient aan te vullen (cf. art. 8).