25 juni 2002

4e Kamer

De plicht tot het opstellen van een jaarrekening is een plicht die op de bestuurders rust. Zij kunnen hun aansprakelijkheid voor een onjuiste jaarrekening niet afwentelen door te stellen dat de jaarrekening werd opgesteld door de accountant van het bedrijf en nagekeken door de revisor.

 

Zij zijn met name aansprakelijk indien uit het flagrante verschil tussen werkelijkheid en gegevens kan worden afgeleid dat zij niet te goeder trouw hebben gehandeld.

 

Indien mede door een gebrekkige controle van de commissaris de jaarrekening fouten vertoont ten gevolge van overwaarderingen waarbij de bestuurders te kwader trouw zijn, dan zijn de commissaris en de bestuurders in solidum aansprakelijk, waarbij de commissaris de bestuurders niet dient te vrijwaren.

Koophandel-Hasselt-25_06_2002.pdf