19 december 1997

kort ged.

 

Een vennoot in een kleine nv in de zin van art. 12, § 2 Boekhoudwet verliest zijn individueel controle- en onderzoeksrecht indien er een commissaris is aangeduid, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke statutaire bepaling is vereist.