23 mei 1986

kort ged.  

Indien de werknemersafvaardiging in de ondernemingsraad niet instemt met de voordracht van een commissarisrevisor door de raad van bestuur, stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zittinghoudende als in kort geding, een commissaris-revisor aan.

 

Het verdient de voorkeur de kandidaat van de raad van bestuur als commissaris-revisor aan te stellen, nu de kandidaat de vereiste kennis en ervaring bezit, over een hele staf medewerkers en over de nodige infrastructuur beschikt en in casu het vertrouwen geniet van de minister van Financiën.

Koophandel-Hasselt-23_05_1986.pdf