28 april 2005

3e  Kamer

 

De vordering strekkende tot de aanstelling door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 157 van de Vennootschapswet kan worden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift.

 

Sinds de hervorming van het revisoraat in 2002 en 2003 zijn de verdenkingen van gebrek aan onafhankelijkheid, die eerder konden bestaan omwille van het feit dat een revisor verschillende diensten bood aan de vennootschap benevens zijn mandaat van commissaris, niet meer gerechtvaardigd.