26 juni 1986

kort ged.

Indien de werknemersafvaardiging in de ondernemingsraad niet instemt met de voordracht van een commissaris-revisor door de raad van bestuur, stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdende als in kort geding, een commissaris-revisor aan.

 

Het voorstel tot benoeming van een revisorenvennootschap met vaste vertegenwoordiger is niet strijdig met de geest van de wet en de onafhankelijkheid van de commissaris-revisor is gewaarborgd.