19 april 2005

Door het opzetten of het geduld hebben van een systeem dat het mogelijk maakte om gedurende een aantal jaren geen bedrijfsvoorheffing door te storten aan de administratie en dit verborgen te houden in de boekhouding is het bewezen dat de bestuurders (en de commissaris), de vennootschap waarvoor zij verantwoordelijk waren, financieringsmiddelen en derhalve krediet hebben bezorgd ten nadele van de fiscus.