3 juli 2009

2009-2
ISBN: 978-90-4860-404-3

De bedrijfsrevisor staat centraal in het debat omtrent de zwijgplicht en het recht op informatie, vermits hij borg staat voor de transparantie van financiële informatie van ondernemingen en voor een zekere economische loyauteit, terwijl hij uitdrukkelijk door de geheimhoudingsplicht is gebonden.

Deze paradox verklaart waarom het zo moeilijk is het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor te  omschrijven en die maakt het voorwerp uit van onderhavige studie.

Download PDF 
Inhoudstafel

Deel 1: Algemeen

Hoofdstuk 1: Wettelijke basis
Hoofdstuk 2: Het misdrijf van bekendmaking van het beroepsgeheim
Hoofdstuk 3: Begrip, voorwerp, draagwijdte en duur van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor
Hoofdstuk 4: Personen gehouden tot het beroepsgeheim
Hoofdstuk 5: Sancties in geval van overtreding van het beroepsgeheim door de bedrijfsrevisor

Deel 2: Uitzonderingen op het beroepsgeheim

Hoofdstuk 1: Wettelijke spreekplicht
Hoofdstuk 2: Uitzonderingen verbonden aan een gerechtelijke procedure
Hoofdstuk 3: De schriftelijke toestemming van de cliënt
Hoofdstuk 4: Contacten tussen bedrijfsrevisoren, het Instituut en de tuchtinstanties

Deel 3: Gedeeld (gemeenschappelijk) beroepsgeheim

Hoofdstuk 1: Principe
Hoofdstuk 2: het met de notaris gedeelde beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Deel 4: Internationale context

Hoofdstuk 1: De discovery-procedure
Hoofdstuk 2: Public Company Accounting Oversight Board
Hoofdstuk 3: Groepsaudit in een internationale context

Deel 5: Toepassingsgevallen

Hoofdstuk 1: Algemeen
Hoofdstuk 2: Mededelingen

Deel 6: De houding van de bedrijfsrevisor in het kader van het strafonderzoek

Hoofdstuk 1: Algemeen
Hoofdstuk 2: De houding die een bedrijfsrevisor in het kader van een opsporingsonderzoek moet aannemen
Hoofdstuk 3: De houding die een bedrijfsrevisor in het kader van een gerechtelijk onderzoek moet aannemen ingevolge zijn beroepsgeheim
Hoofdstuk 4: De houding van de bedrijfsrevisor ten aanzien van zijn cliënt wanneer hij het voorwerp was van een onderzoeksverrichting betreffende deze cliënt
Hoofdstuk 5: Het geheim van het onderzoek en de houding van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren ten aanzien van de betrokken bedrijfsrevisor
Hoofdstuk 6: De problematiek van de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bij de huiszoeking en de inbeslagneming