1 maart 2008

2008-1
ISBN: 978-90-4860-124-0

De wettelijke controle van de jaarrekening, of over het algemeen de externe audit, is een opdracht die in België wordt uitgevoerd door een bedrijfsrevisor in zijn hoedanigheid van commissaris en die gepaard gaat met het opstellen van een verslag, de verklaring, bestemd voor zowel de aandeelhouders van de onderneming of van de groep, als voor de leden van de ondernemingsraad. Hoewel de bedrijfsrevisor door de algemene vergadering van de aandeelhouders gelast is met het uitvoeren van een dergelijke opdracht, moet hij dit doen in het algemeen belang en dus rekening houdend met de verwachtingen van alle stakeholders.

Wanneer men de “toegevoegde waarde van de audit” ter sprake brengt, wordt dit over het algemeen erkend zonder hieromtrent echter enige zekerheid te hebben. De studie die, op vraag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, door Professor Marleen Willekens van de Universiteit van Tilburg en de KULeuven werd uitgevoerd legt, voor zover nodig, de nadruk op de toegevoegde waarde van de externe audit in zowel de grote ondernemingen als in de kleinere structuren die vrijwillig een beroep doen op een bedrijfsrevisor, voor alle stakeholders en dit dankzij een betere kwaliteit van de openbaar gemaakte informatie via de gecontroleerde jaarrekening.

Download PDF 

Inhoudstafel

 

Deel 1 – De Toegevoegde waarde van de audit

Hoofdstuk 1 De economische rol van de auditing – Theorie en empirie

Hoofdstuk 2 Hypothesen aangaande het effect van auditing en auditintensiteit

Hoofdstuk 3 Multivariate modellen aagaande de effecten van auditing

Hoofdstuk 4 Dataverzameling en beschrijvende statistieken

Hoofdstuk 5 Resultaten van de multivariate analyses

Hoofdstuk 6 Samenvatting en besluiten

 

Partie 2 – La valeur ajoutée de l’audit (synthèse)

1.      Introduction

2.      Hypothèses

3.      Spécification des modèles

4.      Collecte des données

5.      Résultats

6.      Conclusions

 

Part 3 – The added value of audit (summary)

1.      Introduction

2.      Hypotheses

3.      Model specification

4.      Data collection

5.      Results

6.      Conclusions