3 november 2020

Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-accountant? Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

Is er cumul mogelijk tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel van ITAA-fiscaal accountant?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven: “Geachte,

  Graag verneem ik of er cumul mogelijk is tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en de titel ITAA accountant (voordien: erkend boekhouder)?

  (Is het correct dat cumul tussen het voeren van de titel van bedrijfsrevisor en titel ITAA fiscaal accountant niet mogelijk is?)

  Kunnen beide activiteiten in een afzonderlijke vennootschap worden uitgeoefend?

  Dank bij voorbaat voor uw advies.

   

 2. Om deze vragen te beantwoorden, wenst het ICCI eerst aan te geven dat de “erkende boekhouders” voortaan “accountant” worden genoemd (cf. art. 2, 5° wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (hierna: “wet van 17 maart 2019”) en dat de “boekhouders-fiscalisten” voortaan “fiscaal accountants” worden genoemd (cf. art. 2, 6° wet van 17 maart 2019).

   

 3. Het ICCI verwijst naar artikel 9 van de wet van 17 maart 2019, dat het volgende bepaalt:

   

  “De personen ingeschreven in het openbaar register van het Instituut als accountant mogen de titel van accountant dragen.

    De personen ingeschreven in het openbaar register van het Instituut als fiscaal accountant mogen de titel van fiscaal accountant dragen. De bedrijfsrevisoren mogen de titel van fiscaal accountant echter niet dragen. (…)

  De personen bedoeld in het eerste of tweede lid mogen de activiteiten bedoeld in artikel 3 uitoefenen, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in artikel 3, 6° tot en met 8°.”

   

  Niettemin bepaalt artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 het volgende:

   

  Enkel de volgende personen, natuurlijke of rechtspersonen, mogen, als zelfstandige, in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, de beroepsactiviteiten als bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 5°, uitoefenen :

  (…)

    2° de bedrijfsrevisoren;

  (…) 

  Enkel de natuurlijke of rechtspersonen met de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, erkende rechtspersoon of de bedrijfsrevisoren mogen, als zelfstandige, in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 3, 6° tot en met 8° uitoefenen, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan de gecertificeerde accountants.

    Wanneer de activiteiten bedoeld in artikel 3, 6° tot en met 8°, worden uitgeoefend door erkende rechtspersonen, moeten de natuurlijke personen die deze activiteiten uitoefenen voor de rechtspersonen de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor hebben.”.

   

  Op basis van het voorgaande is het ICCI derhalve van oordeel dat een bedrijfsrevisor ingeschreven in het openbaar register van het ITAA als accountant de titel van accountant mag dragen, maar het is hem verboden de titel van fiscaal accountant te dragen. Conform artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 mag de bedrijfsrevisor alle beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 3, 1° tot en met 8° (voor de activiteiten 6° t.e.m. 8° met uitzondering van deze die de wet heeft voorbehouden aan de gecertificeerde accountants) van de wet van 17 maart 2019 uitoefenen.

   

 4. Bijgevolg is het ICCI van mening dat, voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel 24 van de wet van 17 maart 2019 (bevattende de voorwaarden waaraan vennootschappen moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het openbaar register van het ITAA), het mogelijk is om beide activiteiten in een afzonderlijk door het ITAA erkende vennootschap uit te oefenen.