Is een bevestigingsbrief verplicht voor bijzondere wettelijke opdrachten?

Gepubliceerd op 15 mei 2015

het commissarisverslag > bevestigingsbrief

Antwoord:

Er valt op te merken dat paragraaf 1 van ISA 580 de verplichting behandelt om schriftelijke bevestigingen van het management te verkrijgen bij een controle van financiële overzichten.

Bijgevolg moet de bedrijfsrevisor zelf beslissen of hij een bevestigingsbrief van de leiding van de vennootschap nodig heeft om bijzondere opdrachten uit te voeren, rekening houdend met zijn specifieke werkomstandigheden. Alhoewel het ongetwijfeld aangewezen is bij bijzondere opdrachten, is er nochtans geen basis op grond waarvan een bedrijfsrevisor kan worden gesanctioneerd, indien hij geen bevestigingsbrief van de leiding heeft geëist. Specifieke bevestigingen zijn wel mogelijk in bijzondere normen (bv. par. 2.2.3. fusies en splitsingen).

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.