Datum donderdag 10 oktober 2024 - 10:00 -12:00
Locatie Online
LEIN Jan

GYSEMANS Nele

Tijdens het webinar wijzen gespecialiseerde advocaten van het kantoor Claeys & Engels u op de belangrijkste elementen voor uw klanten op het gebied van arbeidsrecht en “Compensation & Benefits” waarmee u, in de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren, rekening dient te houden. Met betrekking tot arbeidsrecht wordt bijzondere aandacht besteed aan de (aankomende) ontwikkelingen op wetgevend vlak alsook op de relevante ontwikkelingen in de rechtspraak gedurende 2023. Met betrekking tot “Compensation & Benefits” gaan we in op de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak van 2023 alsook de praktijkervaringen hieromtrent. Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de fiscale hervormingen met een impact voor de Compensation & Benefits praktijk (in de brede zin) van ondernemingen.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

Documentatie