Datum dinsdag 12 december 2023 - 14:00 -16:00
Locatie Online
VAN STAPPEN Dirk

De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële transacties, immateriële activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale groep. Daarbij is het van groot belang om de transactieprijzen (transfer prices of verrekenprijzen) tussen de verbonden ondernemingen op een consistente wijze vast te leggen volgens marktconforme voorwaarden. Multinationale groepen dienen hierbij het zogenaamde arm’s length-principe te respecteren.

Tijdens de uiteenzetting zullen de recente werkzaamheden van de OESO (BEPS 1.0 en 2.0, belangrijkste aandachtspunten van de 2022 verrekenprijsrichtlijnen) worden toegelicht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de documentatieverplichtingen (in bijzonder de Belgische die van toepassing zijn op kwalificerende ondernemingen).

Aan de hand van praktijkervaring zal eveneens worden stilgestaan bij het optreden van de Cel Verrekenprijzen van de Belgische belastingadministratie.

Tot slot zal dieper worden ingegaan op de mogelijkheden en ervaringen bij het afsluiten van voorafgaande akkoorden of rulings inzake transfer pricing, alsook op de alternatieven om economische dubbele belasting op te lossen.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website.

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars)

Documentatie