Datum dinsdag 25 oktober 2022 - 09:20 -17:20
Locatie Hotel LE PLAZA Brussels (Boulevard Adolphe Maxlaan 118-126, 1000 Brussels)
DAERDEN Frédéric

VOISIN Jérôme

PELEMAN Karen

Boon Kristof

Dehoux Mark

DESTATE François-Xavier

FONDEUR Eric

ELISABETH Stijn

VAN GEMERT Wim

VAN DEN KERKHOVE Michael

VERSTRAELEN Inge

VAN IMPE Patrick

PUT Vital

COX Guy

ACKE Lieven

WINANT Françoise

MAILLARD Fernand

ARNAUD Céline

SCHELKENS Joris

MANNEKENS Marleen

STEYAERT Sara

VANDERHAEGEN Annabel

FRANÇOIS Hilde

CHRISTIAENS Johan

HEYNDRIKX Jan

WAKKERMAN RA MGA Bas

SOUBEYRAN Denis

VAN DE CAPELLE Patricia

CALLEBERT Sigrid

DE BLEEKER Eva

FRANSEN Johan

PROGRAMMA

8h45 - 9h15 Onthaal

9h15 9h30 Inleiding en context in plenaire zitting

De heer Patrick VAN IMPE, bedrijfsrevisor, voorzitter IBR en voorzitter van de Commissie Publieke Sector IBR

9h30 10h45 Workshops - eerste reeks

10h45 11h15 Koffiepauze

11h15 12h30 Workshops - tweede reeks

12h30 14h00 Lunch

14h00 - 17h00 Plenaire academische zitting

14h00 14h20

Samenvatting van de workshops in plenaire zitting

De heren Lieven ACKE en Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisoren

14h30 14h50

De certificering van de jaarrekening van de Federale Staat: eerste vaststellingen - La certification des comptes de l’État fédéral : premières constatations

Mevrouw Hilde FRANÇOIS, Voorzitter van het Rekenhof

14h50 15h15

Controle van de rekeningen van de Nederlandse overheid

Drs. Bas (S.A.L.) WAKKERMAN RA MGA, Directeur bij de Algemene Rekenkamer in Nederland

15h15 15h45

La certification des comptes en France

Monsieur Denis SOUBEYRAN, président de section et conseiller maître à la première chambre de Cour des comptes en France

15h45 16h15 Koffiepauze

16h15 16h40

Discours de Monsieur Frédéric DAERDEN, Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles.

16h40 17h00

Toespraak door de Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken, Mevrouw Eva DE BLEEKER

17h00 17h15

Conclusie & toekomstige ontwikkelingen

De heer Patrick VAN IMPE, Bedrijfsrevisor, Voorzitter IBR en Voorzitter van de Commissie Publieke Sector IBR

---------

PROGRAMME

8h45 - 9h15 Accueil

9h15 9h30 Ouverture et contexte en séance plénière

Monsieur Patrick VAN IMPE, réviseur d'entreprises, président IRE et président de la Commission secteur public IRE

9h30 10h45 Workshops - première série

10h45 11h15 Pause café

11h15 12h30 Workshops - deuxième série

12h30 14h00 Lunch

14h00 - 17h00 Séance plenière académique

14h00 14h20

Résumé des workshops en séance plenière

Lieven ACKE et Fernand MAILLARD, réviseurs d'entreprises

14h30 - 14h50

De certificering van de jaarrekening van de Federale Staat: eerste vaststellingen - La certification des comptes de l’État fédéral : premières constatations

Mevrouw Hilde FRANÇOIS, Voorzitter van het Rekenhof

14h50 15h15

Controle van de rekeningen van de Nederlandse overheid

Drs. Bas (S.A.L.) WAKKERMAN RA MGA, Directeur bij de Algemene Rekenkamer in Nederland

15h15 15h45

La certification des comptes en France

Monsieur Denis SOUBEYRAN, président de section et conseiller maître à la première chambre de Cour des comptes en France

15h45 16h15

Pause café

16h15 16h40

Discours de Monsieur Frédéric DAERDEN, Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles.

16h40 17h00

Toespraak door de Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken, Mevrouw Eva DE BLEEKER

17h00 - 17h15

Conclusion & développements futurs

Monsieur Patrick VAN IMPE, président IRE et président de la Commission secteur public IRE

----------

WORKSHOPS

1. Vlaamse overheid - NL Adolphe Max

- Actua, nieuw in EMOE en smart audit tools - NL

Vital PUT, Raadsheer bij het Rekenhof, Annabel VANDERHAEGEN, Eerste-auditeur-directeur bij het Rekenhof, Inge VERSTRAELEN, Beleidsadviseur bij Vlaamse overheid

- ISAE 3402 en continuous management - NL

Patricia VAN DE CAPELLE, Senior auditor bij Audit Vlaanderen, Karen PELEMAN, Senior auditor bij Audit Vlaanderen, Stijn ELISABETH, Partner bij EY, Kristof BOON, Afdelingshoofd Departement Financiën en Begroting bij Vlaamse overheid en Wim VAN GEMERT, Teamleader Financial Reporting bij Vlaamse overheid.

Moderatoren: Guy Cox en Lieven ACKE, bedrijfsrevisoren

2. Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles et/en Région Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest : actualités/actua - FR/NL Versailles

Françoise WINANT, directrice à la Cour des comptes Sigrid CALLEBERT, adjunct-kabinetchef Brussels Minister van Financiën Sven Gatz, Mark DEHOUX, directeur-generaal financiën en begroting, Eric FONDEUR, directeur comptable régional de Bruxelles-Capitale François-Xavier DESTATE, expert de la cellule budget du Ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden Michael VAN DEN KERKHOVE, cellule d'informations financières SPW.

Modérateurs/moderatoren: Fernand MAILLARD et/en Céline ARNAUD, réviseurs d'entreprises

3. Federale overheid – autorité fédérale : la certification des comptes 2021 - de certificering van de rekeningen 2021, actua/actualités - NL/FR Théâtre

Sessie 1:

I. Samenwerking tussen de actoren actief binnen de Federale Overheid (Bosa / Rekenhof / Bedrijfsrevisoren)

II. Boekhoudkundige vraagstukken

Sessie 2:

I. Voorziening voor juridische geschillen

II. Feedback van de commissie openbare comptabiliteit

Vertegenwoordigers van het Rekenhof Jan HEYNDRIKX, eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof, Jérôme VOISIN, premier auditeur-réviseur, Joris SCHELKENS, adviseur - team rapportering en consolidatie BOSA, Johan CHRISTIAENS, Professor UGent en erebedrijfsrevisor

Moderatoren/modérateurs : Marleen MANNEKENS en/et Sara STEYAERT, bedrijfsrevisoren

Documentatie