4 april 2024

1. De volgende situatie wordt beschreven: 

Er werd een vraag gesteld om een éénmalige wettelijke opdracht uit te voeren met betrekking tot een verzekeringskantoor/makelaar dat geregistreerd is bij het FSMA (geen instelling van openbaar belang). Is het hebben van een FSMA-erkenning (zoals vereist is voor alle verzekeringskantoren/makelaars) een belemmering om de opdracht uit te voeren? Moeten dit soort opdrachten steeds gedaan worden door de bedrijfsrevisoren erkend door het FSMA cf. hun reglement van 14 mei 2023?

2. Artikel 5, 21,1° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen definieert de verzekeringsmakelaar als volgt: 
de verzekeringstussenpersoon die verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze verzekeringsondernemingen gebonden te zijn.”

3. Een onderscheid dient dus te worden gemaakt tussen verzekeringskantoren/ makelaars en verzekeringsondernemingen. De laatste vallen onder het toezicht van de NBB en dienen gecontroleerd te worden door een erkende revisor. Verzekeringskantoren/makelaars vallen echter onder het toezicht van de FSMA en onder andere onder de wet van 4 april 2014, maar zijn niet onderhevig aan de controle door een erkend revisor.

4. Hieruit volgt dat als een commissaris vereist is (voor de controle van de jaarrekeningen), dan kan dit een “gewone” bedrijfsrevisor zijn en zal deze ook de eenmalige opdracht kunnen uitvoeren. Indien er geen commissaris benoemd werd, kan de opdracht aan een “gewone” bedrijfsrevisor toegekend worden. Tot slot wensen we toe te voegen dat, volgens artikel 3:97 WVV, een bedrijfsrevisor de eenmalige opdracht niet mag uitvoeren in een vennootschap die er wettelijk toe gehouden is een commissaris te benoemen en deze niet heeft aangesteld.


*****

Sleutelwoorden: erkende bedrijfsrevisor, verzekeringsonderneming 
Mots-clés : réviseur agréé, entreprise d’assurance

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.