27 september 1989

kort ged. 

De rol van de bedrijfsrevisor t.o.v. de ondernemingsraad bestaat in de controle en certificering van de rekeningen van de onderneming en in de verstrekking van alle nuttige inlichtingen in dat verband. Deze opdracht is een vertrouwensopdracht, en zij is slechts zinvol inzover het vertrouwen tussen de onderneming en de bedrijfsrevisor zowel als tussen deze laatste en de ondernemingsraad, totaal en intact is. Wanneer dat, omwille van welke reden ook, niet meer het geval is, mag het mandaat van de bedrijfsrevisor niet worden hernieuwd.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.