25 juli 2019

De vraag wordt gesteld of de gepubliceerde versie van het commissarisverslag dient te zijn ondertekend

 1. Artikel 144, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) / artikel 3:75, § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) stelt:

  Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissarissen.”.

  Het document dat aan de gecontroleerde vennootschap wordt overgemaakt, moet dus effectief zijn ondertekend.

  Artikel 100, § 1 4° W. Venn. / artikel 3:12, § 1, 4° WVV legt de verplichting op om samen met de jaarrekening het verslag van de commissarissen neer te leggen opgesteld overeenkomstig
  artikel 144 W. Venn. / artikel 3:74 WVV.

   

 2. Zoals voorheen reeds uitgedrukt ( [1] ), is het ICCI van mening dat het neer te leggen exemplaar niet getekend moet zijn. Wel moet de identiteit worden vermeld van de bedrijfsrevisor die het verslag heeft ondertekend: “bedrijfsrevisorenkantoor XYZ, commissaris, vertegenwoordigd door De heer/Mevrouw ABC, bedrijfsrevisor”.
 • Een effectieve handtekening op het neergelegd exemplaar van het commissarisverslag heeft geen enkele toegevoegde waarde. Bovendien wordt door het publiceren van een niet ondertekend verslag vermeden dat een voorbeeld van de handtekening van de commissaris publiekelijk beschikbaar wordt.

( [1] ) ICCI, Gepubliceerd advies van 18 maart 2016 “Dient de gepubliceerde versie van het controleverslag te worden ondertekend”

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.