31 oktober 2013

Kan het ICCI duidelijkheid brengen in de hieronder geschetste situatie?

 

Men opteert om het “vast kapitaal”, artikel 421 van het Wetboek van vennootschappen (bij statutenwijziging) en niet het variabel kapitaal te wijzigen met een controleverslag inbreng in natura, artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen.


Men kiest uit gewoonte voor een procedure die gekend is en geen risico geeft dat de fiscale administratie het “vastklikken” door kapitaalverhoging zou kunnen betwisten want dan is er veel moeite voor niets gedaan.


Heeft het ICCI weet dat hiervan kan worden afgeweken en dat een verslag van een bedrijfsrevisor niet van nodig is?


In een CVBA vereist de verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal een statutenwijziging, die bij authentieke akte dient te worden vastgesteld en dient openbaar te worden gemaakt (art. 421 W. venn.). De verhoging van het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van een CVBA is het gevolg van de toetreding van vennoten of het bijnemen van aandelen door bestaande aandeelhouders.

 

Vanaf het moment dat het om een inbreng in natura gaat, is het ICCI van oordeel dat een commissaris of, voor de CVBA waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan in ieder geval (verhoging van het vaste gedeelte of van het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal) een voorafgaand verslag moet opstellen (overeenkomstig artikel 423 W. venn.).

 

Meer informatie daaromtrent is te vinden in het boek van de heren A. Van Hulle en K. Van Hulle, De Coöperatieve Vennootschap (Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 188-189).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.