7 augustus 2015

Kan het ICCI de volgende vragen beantwoorden met betrekking tot het commissarisverslag voor BBC-wetgeving van de autonome gemeentebedrijven?

 

Dit commissarisverslag bestaat uit 3 delen. Het betreft vragen omtrent deel 1 en deel 2.

Deel 1 (samenvatting algemene rekeningen):

Op p. 5: rubriek “overige aangelegenheid”. Welke datum moeten hier worden ingevuld: de datum van de gemeenteraad of de datum van het commissarisverslag over de jaarrekening in NBB formaat? Zoals men het leest, is het vermoedelijk de datum van de gemeenteraad. Maar graag bevestiging hierover.


Deel 2 (controle financiële informatieverstrekking):

Op p. 8 staat bij de rubriek “overige aangelegenheid”: dat men in het eerste deel van deze bundel een afzonderlijk verslag heeft uitgebracht aan de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. Dient dit niet te zijn aan de gemeenteraad? En welke datum wordt hier bedoeld: de datum van de gemeenteraad of de datum van het verslag van deel 1?


Deel 1 samenvatting algemene rekeningen

Het ICCI meent dat de datum van het commissarisverslag over de jaarrekening in NBB-formaat de datum is die hier in aanmerking dient te worden genomen. De jaarrekening in NBB-formaat is immers de jaarrekening in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het ICCI wenst eraan te herinneren dat de paragraaf  “Overige aangelegenheid” in het modelverslag enkel van toepassing is wanneer het [autonoom gemeentebedrijf/autonoom provinciebedrijf] tevens onderworpen is aan Boek III van het Wetboek van Economisch Recht.

 

Deel 2 controle op de financiële informatieverstrekking

Het ICCI is van oordeel dat het afzonderlijk verslag van het eerste deel van de bundel inderdaad dient te worden uitgebracht aan de gemeenteraad/provincieraad betreffende het autonoom gemeentebedrijf/autonoom provinciebedrijf (cf. titel van eerste verslag van de bundel). De geviseerde datum is de datum van het eerste verslag van de bundel.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.