8 mei 2015

Dient onderstaande fiscale circulaire ook boekhoudkundig te worden gevolgd of dient het fiscaal toekomstig voordeel enkel geventileerd in de toelichting?

Een vennootschap heeft een tax krediet toegewezen gekregen i.v.m. onderzoek en ontwikkeling. Zij heeft momenteel overdraagbare fiscale verliezen. Klant verwijst naar bijgevoegde tax circulaire i.v.m. inboeking.

 

Het ICCI is van oordeel dat het belastingkrediet een actiefbestanddeel is, vermits het dient te worden terugbetaald indien het niet wordt verrekend binnen de 5 jaar.

Daarom wenst het ICCI enkele opmerkingen te formuleren:

  • artikel 3:2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 bepaalt:

    De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting.

       Wanneer de toepassing van de bepalingen van deze titel, titel 2 en titel 3 niet volstaat om te voldoen aan dit voorschrift moeten aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting.”. Bijgevolg zijn we van oordeel dat het belastingkrediet in de toelichting dient te worden vermeld;

  • elk bestanddeel van de activa van de vennootschap dient te worden gewaardeerd rekening houdend met de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw (art. 3:9 en 3:10 van het bovenvermeld KB van 29 april 2019);
  • de CBN heeft een advies gepubliceerd (CBN-advies 2018/02) met betrekking tot het belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling. Dit advies is beschikbaar op de volgende website: https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/belastingkrediet-voor-kosten-van-onderzoek-en-ontwikkeling; en .
  • meer informatie omtrent de boekhoudkundige verwerking van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling is eveneens te vinden in het boek van de heer Yves Verdingh, Aangiftegids vennootschapsbelasting (Mechelen, Kluwer, 2019).

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.