2 maart 2023

Overeenkomstig artikel 47 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking stelt de bedrijfsrevisor een ISRS 4400-verslag (overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie) op over de financiële verantwoording van het programma voor door de DGD erkende NGO’s. Dit verslag is bestemd voor de DGD. 

Naar aanleiding van een gesprek tussen vertegenwoordigers van de DGD, de NGO-federaties en het IBR is overeengekomen de inhoud van bovengenoemd verslag te wijzigen om de lezer (DGD) in staat te stellen een gedetailleerder beeld van de aard en de reikwijdte van de verrichte werkzaamheden te krijgen.

Deze aanpassing verandert niets aan de opdracht van de bedrijfsrevisor of aan de bestaande controleprocedures. 
Dit nieuw modelverslag is van toepassing op de werkzaamheden mbt de jaarrekening 2022.