11 mei 2009

Hoe dienen de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw te worden verwerkt?


Rekening houdend met de doelstelling van de hervorming van 2002, waarbij een grotere transparantie is vereist in de boekhouding van de vzw’s en stichtingen, met de vereiste van het getrouw beeld en met de mogelijkheid geboden aan de externe gebruikers om de jaarrekeningen te raadplegen, deelt het ICCI de mening dat de personeelskosten in de resultatenrekening moeten worden opgenomen met een rekening van de rubriek 73 als tegenboeking.

 

De werkgroep “not for profit and public sector accounting” van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bestudeert momenteel de boekhoudkundige verwerking van de diverse vormen van betoelaging. Er kan overwogen worden om deze voorgelegde problematiek als concreet voorbeeld mee te delen aan de CBN, ter attentie van deze werkgroep.