9 mei 1986

kort ged. 

De finaliteit bij de aanstelling van een commissaris-revisor is het belang van de vennootschap zodat de beide standpunten, nl. deze van de algemene vergadering der vennoten die de benoeming doet en deze van de ondernemingsraad – meer bepaald de personeelsafvaardiging – die de kandidatuur afwijst, tegen elkaar dienen afgewogen in het belang van de vennootschap.

Koophandel-Mechelen-09_05_1986.pdf