27 september 1989

kort ged. 

De rol van de bedrijfsrevisor t.o.v. de ondernemingsraad bestaat in de controle en certificering van de rekeningen van de onderneming en in de verstrekking van alle nuttige inlichtingen in dat verband. Deze opdracht is een vertrouwensopdracht, en zij is slechts zinvol inzover het vertrouwen tussen de onderneming en de bedrijfsrevisor zowel als tussen deze laatste en de ondernemingsraad, totaal en intact is. Wanneer dat, omwille van welke reden ook, niet meer het geval is, mag het mandaat van de bedrijfsrevisor niet worden hernieuwd.