27 januari 1988

De commissaris, belast met een toezicht- en controlefunctie, mag zich niet inmengen in het bestuur van de vennootschap