12 januari 2004

25e  Kamer

De term “jaar” in het artikel 135, eerste lid W. Venn. dient te worden begrepen in de gebruikelijke zin van het woord, dit is als kalenderjaar.