9 november 1992

kort ged. 

 

Het feit dat de werkgever aan het einde van het mandaat van de commissaris geen kritiek formuleert aan zijn adres impliceert niet noodzakelijkerwijze dat dit mandaat moet worden hernieuwd. De internationalisering van het bedrijf kan een motief uitmaken voor de raad van bestuur om een andere kandidaat voor het commissariaat voor te dragen, zoals de kwaliteit van het door de vorige commissaris in de ondernemingsraad gepresteerde werk eveneens in overweging moet worden genomen.

 

Het is logisch dat de raad van bestuur zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een belangrijke nieuwe aandeelhouder laat prevaleren, temeer daar de bezwaren van de ondernemingsraad tegenover de nieuw voorgedragen kandidaat ongegrond zijn.