5 juni 1986

kort ged.

 

Indien de ondernemingsraad niet instemt met de voordracht van een commissaris-revisor, beslist de voorzitter van de rechtbank van koophandel na oproeping van de leden van de ondernemingsraad en raad van bestuur, en op verzoek van de vennootschap.

 

Bij het onderzoek van de grieven van de werknemers tegen een kandidaat-revisor moet rekening gehouden worden met de aard van de opdracht van de revisor: de ontleding en de verklaring gegeven aan de ondernemingsraad zijn niet uitsluitend voorzien ten behoeve van de werknemers, onverminderd het recht van de revisor contact te nemen met bepaalde leden van de ondernemingsraad.