26 maart 2004

Een individuele (minderheids)aandeelhouder kan als dusdanig geen aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de commissaris-revisor. Artikel 562 W.Venn. staat immers enkel een minderheidsvordering toe lastens bestuurders van de vennootschap. Krachtens artikel 561 W.Venn. kan enkel de algemene vergadering daartoe beslissen, voor zover zij nog geen (geldige) kwijting heeft verleend.