10 december 2010

Raad van State

Vijftiende Kamer zetelend in kortgeding

Publicatiedatum: Arrest nr. 209.666 

Een voorlopige ordemaatregel, die ingeval van hoogdringendheid of klaarblijkelijkheid door de voorzitter van het Instituut werd  genomen, is in toepassing van paragraaf 5 van dit artikel door de verwijzing naar artikel 38, § 3 vatbaar voor beroep voor de Commissie van Beroep. Om reden van het bestaan van een georganiseerd beroep kan de Raad van State niet worden geadieerd middels een annulatieberoep die zou worden ingesteld tegen een beslissing waartegen dit beroep kan worden ingediend. Een verzoek tot opschorting die bijkomstig is aan een annulatieberoep, zelfs wanneer het verzoek tot opschorting afzonderlijk van de procedure van hoogdringdheid is ingesteld, is slechts ontvankelijk voor zover de akte waarvan de opschorting wordt gevraagd het voorwerp kan uitmaken van een annulatieberoep.

 

La décision complète :