17 april 2012

Mag een bedrijfsrevisor zaakvoerder zijn in een middelenvennootschap?

 

Als antwoord op deze vraag kan het ICCI mededelen dat een bedrijfsrevisor inderdaad zaakvoerder mag zijn in een professionele of interprofessionele middelenvennootschap.

 

Door het koninklijk besluit van 21 april 2007 [1])zijn de oprichtingsmodaliteiten van professionele of interprofessionele middelenvennootschappen derhalve in grote mate versoepeld en zijn ze niet meer onderworpen aan de voorafgaande toelating van de Raad van het IBR [2].[1] Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (BS 27 april 2007).

[2] Cf. Verslag aan de Koning bij het KB van 21 april 2007, art. 24.