5 februari 2016

Moet de Belgische vennootschap een commissaris aanstellen, de vraag kadert in artikel 141 W. Venn. / artikel 3:72 WVV binnen de context van een verplichte consolidatie in Nederland? 

 

 

Een Nederlandse holding zal 50 % verwerven van een Belgische vennootschap.

 

De Nederlandse holding moet verplicht consolideren in Nederland.

 

Uit de feiten blijkt dat de Nederlandse holding geen controle kan uitoefenen : er is wel een deelneming van 50 %, maar de andere aandeelhouder die eveneens 50 % heeft, bekomt het recht om de Raad van Bestuur aan te stellen.

 

Men moet uitmaken of, op basis van de Nederlandse wetgeving, de toekomstige Belgische vennootschap in de consolidatie wordt opgenomen volgens de evenredige consolidatie. Is het antwoord bevestigend, dan maakt de Belgische vennootschap deel uit van de Nederlandse groep die, volgens de vraagstelling, gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en bekend te maken. In dat geval, moet de Belgische vennootschap een commissaris benoemen op basis van artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Wordt de deelneming in de Belgische vennootschap volgens de vermogensmutatiemethode gewaardeerd, dan maakt de Belgische vennootschap geen deel uit van de Nederlandse groep.