30 september 2015

Door het Hof van Cassatie werd onder meer de schending aan van artikel 510 Venn.W. verworpen. Het Hof oordeelt dat "het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief winstbelang van haar huidige en toekomstigeaandeelhouders". Hiermee wordt aangegeven dat het vennootschapsbelang ook gericht is op de continuïteit van de onderneming en aldus op een dynamische en toekomstgerichte wijze moet worden ingevuld.