13 augustus 2015

Het openbaar ministerie kan een vordering tot ontbinding van een vennootschap instellen op grond van de artikelen 138bis, §1, van het Gerechtelijk Wetboek en 634 van het Wetboek van Vennootschappen; het openbaar ministerie streeft in dit geval geen gelijk na, maar de vrijwaring van de belangen van de maatschappij en van de economische openbare orde.