27 januari 2015

Het is de bedrijfsrevisoren toegelaten private expertises uit te voeren als bedoeld in artikel 34, 2°, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en wanneer zij die activiteit uitoefenen, handelen zij als een expert waarvan de toegang tot het beroep door de wet is geregeld als bedoeld bij artikel 1, 1°van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisor (KB Bedrijfsrevisor).

 

Het beroep van bedrijfsrevisor bevat zowel wettelijk omschreven hoofdtaken als louter contractuele taken en het uitvoeren van private en gerechtelijke expertises, alsook beperkte adviesverlening zijn ongetwijfeld te aanzien als contractuele taken binnen het kader van het beroep van bedrijfsrevisor. Op grond van die reden is de beslissing dat het optreden van de bedrijfsrevisor buiten het toepassingsveld van artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Detectivewet) valt en overeenkomstig de wet plaatsvond, naar recht verantwoord.

 

Wanneer een bedrijfsrevisor een private expertise als bedoeld in artikel 34, 2° van de wet van 22 april 1999 uitvoert, handelt hij overeenkomstig die wet en voert hij geen detective-opdracht uit als bedoeld bij artikel 1 van de Detectivewet.