5 december 2017

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de fiscus bij een visitatie geen huiszoekingsrecht heeft en dus niet bevoegd is om dwangmatig informatie te verwerven en zich toegang te verschaffen tot gesloten kasten enz.