Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wat is een oordeel met voorbehoud?

nov 23, 2023, 12:03
ogTitle : Wat is een oordeel met voorbehoud?
ogDescription :
Published date : mei 15, 2015, 00:00

De commissaris oordeelt dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat die verband houdt met een aangelegenheid die gerede twijfel kan doen ontstaan over de continuïteit van de vennootschap, waardoor de vennootschap mogelijk niet in staat zal zijn te voldoen aan haar verplichtingen bij een normaal verloop van haar bedrijfsactiviteiten. Bovendien wordt verondersteld dat de toelichting, die in de jaarrekening met betrekking tot deze onzekerheid moet worden opgenomen, bestaat, doch onvolledig is. Overeenkomstig paragraaf 7 van ISA 705, drukt de commissaris een oordeel met voorbehoud uit (zie publicatie ICCI 2013-3, Het commissarisverslag, Antwerpen, Maklu, 2013, p. 114).

Categories :
  • commissarisverslag