Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Wat is een afkeurende verklaring?

okt 16, 2017, 14:17
ogTitle : Wat is een afkeurende verklaring?
ogDescription :
Published date : mei 15, 2015, 00:00

De commissaris oordeelt dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat die verband houdt met een aangelegenheid die significante twijfel kan doen ontstaan over de continuïteit van de vennootschap, waardoor de vennootschap mogelijk niet in staat zal zijn te voldoen aan haar verplichtingen bij een normaal verloop van haar bedrijfsactiviteiten; of nog, de commissaris oordeelt dat het hanteren door het bestuursorgaan van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening niet passend is. Overeenkomstig paragrafen 20 et 21 van ISA 570 en paragraaf 8 van ISA 705, dient de commissaris een afkeurend oordeel tot uitdrukking te brengen  (zie publicatie ICCI 2013-3, Het commissarisverslag, Antwerpen, Maklu, 2013, pp. 117 en 121).

Categories :
  • commissarisverslag