Wegens de update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) in 2018 en de publicatie van het advies 2019/04 - ISQC 1 en de wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem, hebben zijn de FAQ betreffende ISQC 1 overbodig geworden. Ze werden daarom verwijderd.

Is een bevestigingsbrief verplicht?

nov 23, 2023, 12:03
ogTitle : Is een bevestigingsbrief verplicht?
ogDescription :
Published date : jul 5, 2019, 00:00

Overeenkomstig paragraaf 1 van ISA 580 over de schriftelijke bevestigingen, wordt de bevestigingsbrief van de leiding van de gecontroleerde entiteit verplicht voor alle audits en werd zijn minimaal vereiste inhoud vastgelegd (zie paragrafen 10 tot 20 van ISA 580)[1]
Het verkrijgen van deze schriftelijke bevestigingen is noodzakelijke controle-informatie die de commissaris dient te verkrijgen voor de controleopdracht met betrekking tot de jaarrekening. De noodzaak voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestigingen is gelegen in het feit dat de commissaris met betrekking tot bepaalde aspecten van de controleopdracht geen conclusies kan formuleren louter op basis van de overige verkregen controle-informatie. De bijkomende norm (herzien in 2018) en een aantal ISA’s vereisen het verkrijgen van schriftelijke bevestigingen, zoals onder meer ISA 240 (fraude), ISA 250 (het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving), ISA 550 (transacties met verbonden partijen) en ISA 570 (Herzien) (continuïteit). De bevestigingsbrief gericht aan de commissaris dient de door de ISA’s en de door paragrafen 71 tot en met 75 van de bijkomende norm (herzien in 2018) vereiste schriftelijke bevestigingen te bevatten. Indien de commissaris vaststelt dat één van deze bijkomende Belgische bevestigingen niet van toepassing is, kan deze evenwel worden weggelaten.


[1] Voor een voorbeeld, cf. https://icci.be/nl/publicaties-en-tools/modeldocumenten/modeldocumenten-detail-page/pack-petites-entites-kleine-entiteiten-pe-ke.

Categories :
  • bevestigingsbrief