Werden de algemene controlenormen opgeheven na de invoering van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België?

Gepubliceerd op 19 juni 2015

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

De algemene controlenormen werden enkel opgeheven door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België voor wat de opdrachten betreft die worden beoogd door de ISA's, zijnde de opdrachten tot de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht (beoordeling) van financiële informatie.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.