EU Audit Legislation (update)

Gepubliceerd op 8 december 2022

EU audit legislation > ECG FAQ's

Antwoord:

Hierboven vindt u de vragen en antwoorden van ECG (European Contact Group) (versie van 2020) met toevoegingen (juni 2021) in grijze kaders teneinde rekening te houden met de Belgische bijzonderheden. De Stichting ICCI publiceert de vragen en antwoorden van ECG louter ter kennisgeving. Het ICCI biedt geen enkele waarborg ten aanzien van deze vragen en antwoorden en draagt derhalve geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die eruit zou kunnen voortvloeien. De grijze kaders met de Belgische bijzonderheden werden opgesteld in overleg met de Cel Onafhankelijkheid van het IBR. Dit document heeft geen normatief karakter maar dient eerder als leidraad voor de bedrijfsrevisoren wanneer ze geconfronteerd worden met problemen aangaande de interpretatie van de nieuwe wetgeving en in het bijzonder de bepalingen inzake onafhankelijkheid. Het document is voor verandering vatbaar en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Inzake onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor, werd een nota toegevoegd teneinde de nieuwe specifieke bepalingen voor de commissaris van entiteiten die niet van openbaar belang zijn te benadrukken.

 

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.