Datum donderdag 28 oktober 2021 - 13:00 -16:30
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
DE RIDDER Geert

Inleiding: beknopte toelichting van het wetgevend kader betreffende aanvullende pensioenen, marktpraktijken, actuariële begrippen en mogelijke “onderfinanciering” van Belgische pensioenregelingen.

-             De verwerking van pensioenverplichtingen onder BE GAAP en beste praktijken inzake de waardering van pensioenverplichtingen.

-             Presentatie van de principes voorzien in IAS 19 betreffende pensioenregelingen:

•             historiek;

•             classificatie van pensioenregelingen (i.e. toegezegde-bijdrageregelingen en toegezegd- pensioenregelingen);

•             waardering van de pensioenverplichtingen en de fondsbeleggingen (inclusief  individuele verzekeringscontracten);

•             bepaling van de in de balans opgenomen netto-verplichting (netto-actief) uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen en de lasten opgenomen in de winst- en verliesrekening en in het overzicht van het totaalresultaat;

•             behandeling van de (Belgische) toegezegde-bijdrageregelingen met minimum gegarandeerd rendement; en

•             te verstrekken informatie

Praktische oefeningen ter illustratie van de IAS 19 methodologie

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie