Datum woensdag 29 juni 2022 - 13:30 -17:00
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
ACKE Lieven

de BONHOME Olivier

  

In dit seminarie zullen de ontwerpers van de software ISQM Manager u de verschillende functionaliteiten van de software voorstellen, namelijk:

  • de bibliotheek van de doelstellingen, risico’s en reacties om de risico’s aan te pakken;
  • de risico-inschatting (waarschijnlijkheid en impact);
  • de behandeling van de te nemen acties om de risico’s tot een minimum te beperken;
  • de verschillende templates per type kantoor;
  • de dashboards;
  • het documentmanagement van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

In het verlengde van dit seminarie zullen er in de loop van de maand september diverse workshops worden georganiseerd waarin u de verschillende functionaliteiten die tijdens deze vorming aan bod komen, zult kunnen hanteren. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Documentatie