Datum dinsdag 17 september 2024 - 13:00 -15:00
Locatie Online
VAN HAVERMAET Tom

In dit jaarlijks terugkerend webinar geven we een overzicht van de belangrijkste evoluties op het gebied van financiële rapportering in overeenstemming met IFRS in het afgelopen jaar. Naast de aanpassingen van standaarden zoals uitgevaardigd door de IASB, komen daarbij ook de ontwerpstandaarden (exposure drafts) of discussiedocumenten (discussion papers) aan bod en de interpretaties en agendabeslissingen van het IFRS interpretatiecomité (IFRIC).

Daarnaast kijken we ook ruimer wat de aandachtspunten van regulatoren zoals ESMA en FSMA zijn en spelen we in op de evolutie richting een meer digitale en geïntegreerde rapportering met meer aandacht voor niet-financiële rapportering.

Deze webinar geeft een goed beeld van de aanpassingen die op korte termijn van toepassing worden, maar ook van de langere termijnevoluties waar mogelijks strategisch moet op ingespeeld worden.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

Documentatie