Datum woensdag 17 september 2014 - 13:30 -17:00
Locatie IBR-IRE - Boulevard Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel/Bruxelles
VAN VRECKEM David

Analyse van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen