Datum woensdag 30 november 2022 - 14:00 -16:30
Locatie Online
COPPENS Wouter

 

Aan de hand van de controlenormen en concrete voorbeelden worden de meest relevante aspecten van de controle van een geconsolideerde jaarrekening behandeld. 

In de eerste plaats worden de aspecten die verband houden met het wettelijk kader en de organisatie van de controle van een geconsolideerde jaarrekening besproken. 

Via praktijkvoorbeelden komt vervolgens de controle van de consolidatietechniek aan bod zoals: het bepalen van de consolidatiekring, het bepalen van de consolidatieverschillen die ontstaan bij de eerste consolidatie en hun toewijzing, alsook de begrippen “minderheidsbelangen”, “omrekeningsverschillen” en “geconsolideerde reserves”. 

Aan het einde van de sessie wordt samen met de deelnemers een praktisch toepassingsgeval van samenvatting (van een controle van de geconsolideerde jaarrekening) besproken. 

Tijdens de mondelinge presentatie wordt ook de aandacht gevestigd op de belangrijkste verschillen tussen Belgische stelsels inzake financiële verslaggeving en IFRS, en hun impact op de controleaanpak. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie