Datum donderdag 21 september 2023 - 10:00 -12:00
Locatie Online
DE RIDDER Geert

-            Inleiding: beknopte toelichting van het wetgevend kader betreffende aanvullende pensioenen, marktpraktijken, actuariële begrippen en mogelijke “onderfinanciering” van Belgische pensioenregelingen.

-             De verwerking van pensioenverplichtingen onder BE GAAP en beste praktijken inzake de waardering van pensioenverplichtingen.

-             Presentatie van de principes voorzien in IAS 19 betreffende pensioenregelingen:

•             classificatie van pensioenregelingen (i.e. toegezegde-bijdrageregelingen en toegezegd- pensioenregelingen);

•             waardering van de pensioenverplichtingen en de fondsbeleggingen (inclusief  individuele verzekeringscontracten);

•             bepaling van de in de balans opgenomen netto-verplichting (netto-actief) uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen en de lasten opgenomen in de winst- en verliesrekening en in het overzicht van het totaalresultaat;

•             behandeling van de (Belgische) toegezegde-bijdrageregelingen met minimum gegarandeerd rendement; en

•             te verstrekken informatie

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website.

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars)

Documentatie