Datum woensdag 13 december 2023 - 09:30 -17:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
DE SMEDT Emiel

We bespreken de actualiteit inzake boekhoudrecht, fiscaliteit en regelgeving, specifiek toegepast op de not-for profit sector. De juridische, boekhoudkundige en fiscale behandeling van not-for profit ondernemingen kent immers een aantal eigen regels en toepassingen.

Jaarlijks zijn er wijzigingen en actuele items inzake specifieke sectorale regelgeving, specifieke adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen, vernieuwde fiscale regelgeving en uitspraken van fiscale rechtbanken. We volgen deze actualiteit op en geven u een update van de belangrijkste topics uit sectoren als onderwijs, sociale huisvesting, gezondheidszorg, welzijn, sociale economie, sport, cultuur, …

We trachten al deze topics zoveel als mogelijk te behandelen vanuit cases uit de praktijkervaring en passen ons programma uiteraard aan de voortdurende evolutie van het fiscale en andere aangelegenheden die verband houden met verenigingen en stichtingen.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website.

Documentatie