Datum donderdag 6 juni 2024 - 10:00 -13:00
Locatie Online
DE MAREZ Dominique

De bedrijfsrevisor en de onderneming in moeilijkheden

Het insolventierecht werd grondig gewijzigd door een wet van 7 juni 2023 die op 1 september 2023 in werking is getreden. Dit seminarie biedt u een overzicht van de voor de bedrijfsrevisoren relevante elementen van het insolventierecht, waarbij er u enerzijds een volledig overzicht wordt geboden maar anderzijds ook duidelijk toegelicht wordt wat er nieuw is. Komen onder meer aan bod: het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht, de werking van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, de openbare procedure van gerechtelijke reorganisatie, de besloten procedure van gerechtelijke reorganisatie, de overdracht onder gerechtelijk gezag, de pre-pack, enz.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan een aantal topics uit het vennootschapsrecht die specifiek van belang zijn voor ondernemingen in moeilijkheden.

Na dit seminarie is uw kennis over de voor u relevante aspecten van het ruime insolventierecht in elk geval weer up-to-date.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

Documentatie