Datum donderdag 22 februari 2024 - 09:00 -12:30
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
ROEKENS Willem

EVERAERTS Harry


Het seminarie zal, in verband met de Richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), ingaan op de eerste twee Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), de zogenaamde Algemene standaarden (cross-cutting standards). 

Meer bepaald zullen we, vanuit theoretisch en praktisch oogpunt, de algemene beginselen bespreken die van toepassing zijn op de op te stellen duurzaamheidsverslagen, het toepassingsgebied binnen de groepen, de definitie van de waardeketen, de begrippen “betrokkenheid van belanghebbenden” en “dubbele materialiteit”, de rapportagestructuur, evenals alle verplichte thema’s voor alle ondernemingen die onder de CSRD vallen. We zullen ook de verschillende aangelegenheden behandelen met betrekking tot governance, opgenomen in ESRS 2, en zakelijk gedrag, opgenomen in ESRS G1. 

Tijdens deze opleiding zullen we ook de aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren op dit gebied bespreken.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.

 

Documentatie